Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2015

efuzja
15:43
Miłość jest po prostu łamaniem siebie dla innych.
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viacytaty cytaty
efuzja
15:43
Lepiej zrozumieć mało, niż zrozumieć źle.
— Anna Dalia Słowińska
Reposted frominpassing inpassing viacytaty cytaty
efuzja
15:18
Wciąż traciłem jakieś rzeczy, ludzi i uczucia. W moim życiu, jak w kieszeni płaszcza, była jakaś wielka dziura, której w żaden sposób nie można było zaszyć.
— Haruki Murakami
Reposted frompaniwer paniwer viapolciak polciak
efuzja
15:18
It’s our imagination that’s responsible for love, not the other person.
— Esther Perel (via Marcel Proust), Ted Talk on Rethinking Infidelity
Reposted fromssozs ssozs viacytaty cytaty
efuzja
15:18
1184 37fe 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
efuzja
15:17
Jest bowiem kilka odmian ciszy; najlepsza jest ta, która zapada z wyboru człowieka, a nie przeciw niemu.
— Dorota Terakowska - Tam gdzie spadają anioły
Reposted fromkonwalia konwalia viacytaty cytaty
efuzja
15:17
9367 7d34 390
Reposted fromdilma dilma viapolciak polciak
efuzja
15:17
2516 4c3e 390
Reposted fromssozs ssozs viacytaty cytaty
efuzja
15:17
Wolność to oddech życia.
— Alfred Delp
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viacytaty cytaty
efuzja
15:16
Brak rozmowy jeszcze nigdy nie doprowadził do mądrej zgody.

— andrzejtucholski.pl / "Gdy w związku przestaje grzmieć""
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
efuzja
15:12
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viacytaty cytaty
efuzja
15:11
Some clothes are like coffee. A good steaming cup of a double-espresso black coffee.You put them on and you're ready to run the world, give a speech and shake hands with Michelle Obama, even if you're only standing in a queue to get four tomatoes and one eggplant at the grocer's.
— Weronika Załazińska
Reposted fromriseme riseme viacytaty cytaty

June 22 2015

efuzja
11:59
Nikt tak naprawdę nie chce, byś była sobą. Chcą, byś była taka, jaka im się podobasz.
— "Malfetto. Mroczne Piękno"
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viacytaty cytaty
efuzja
11:59
Przykro. Zawsze komuś jest przykro. Czy w tym świecie można kupić coś za przeprosiny?
— "Malfetto. Mroczne Piętno"
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viacytaty cytaty
efuzja
11:58
Nie można tak ciągle liczyć na kogoś, że ten ktoś za ciebie zrobi wszystko, że weźmie za rączkę, poprowadzi na gotowe. Ty sam musisz w siebie uwierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, takie już jest życie. Samo nic nie przychodzi, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko – Wybór opowiadań
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
efuzja
11:55
Nie na takie loty krojono nam skrzydła.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
efuzja
11:55
Teraz, jak ktoś znajomy się znajduję, to ja najchętniej spierdalam. Żeby tylko się nie zastanawiać, co powiedzieć. Żeby nie urazić. Bo nie wiem jak się mówi do ludzi.
— Małgorzata Halber – Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
efuzja
11:55
9055 97c4 390
Reposted fromMiziou Miziou viaurwisko urwisko
efuzja
11:55
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki, Jedenaście
efuzja
11:54
uwielbiam, gdy ktoś kończy historię słowami "wezmę Cię tam kiedyś".
Reposted fromkatalama katalama viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl